Quyết định chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Đảng bộ, chính quyền thành phố kỳ vọng và kêu gọi các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng phát huy đồng thuận cao để tiếp tục tạo ra đột phá mới trên lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị, bên cạnh dấu ấn trong phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, an sinh xã hội...

Chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng...

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025

Công văn về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

Công văn về việc giao chỉ tiêu xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh năm 2016

Mẫu 1

Mẫu theo công văn 35

Công văn về việc đề nghị b/cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014

Các mẫu về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo công văn số 421 của ĐUK DN TP ĐN

Các mẫu về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo công văn số 421 của ĐUK DN TP ĐN

Các mẫu về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo công văn số 421 của ĐUK DN TP ĐN
 
 
 0 0 0 0 3 1 9 9 6 8
Hôm nay: 633
Hôm qua: 3371
Tháng này: 107194
Tổng cộng: 0000319968