Quyết định chọn năm 2015 là “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, Đảng bộ, chính quyền thành phố kỳ vọng và kêu gọi các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng phát huy đồng thuận cao để tiếp tục tạo ra đột phá mới trên lĩnh vực văn hóa, văn minh đô thị, bên cạnh dấu ấn trong phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, an sinh xã hội...

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X)

KẾ HOẠCH Trợ giúp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

KẾ HOẠCH Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 31E

Chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng...

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025

Công văn về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

Công văn về việc giao chỉ tiêu xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh năm 2016
 
 
 

0 0 0 0 6 7 3 2 8 6
Hôm nay: 345
Hôm qua: 831
Tháng này: 18980
Tổng cộng: 0000673286