Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh !
THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
Liên kết website
Thống kê
Đang xem: 5
Đã xem: Da xem
Doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới


Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp (DN) ở thành phố cũng sát cánh cùng nông dân, đóng góp thiết thực cho chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hòa Vang.
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO


Chung tay vì sức khỏe cộng đồng và không ngừng phát triển.
Mã chứng khoán : DNM
Địa chỉ : 105 Hùng Vương – Hải Châu – Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3 818478 – 3 820093
FAX : (0511) 3 820093
Email : info@danameco.com.vn
Website : http://www.danameco.com.vn
Đà Nẵng phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu


UBND TP Đà Nẵng sẽ phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014, mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).